• به وب سایت شرکت فرآورده های آرمن گوشت خوش آمدید

کالباس 60 درصد گوشت مرغ

ترکیبات:

  • 60% گوشت مرغ
  • نمک تصفیه شده خوراکی
  • روغن
  • نشاسته
  • سیر
  • اسید آسکوربیک
  • ادویه (جوز،فلفل سفید،فلفل سیاه،هل،گشنیز)
  • فسفات سدیم
  • نیتریت سدیم
  • آب و یخ