کالباس (ژامبون) مرغ سبز 90 درصد

ترکیبات:

  • 90% گوشت مرغ
  • روغن گیاهی
  • نمک تصفیه شده خوراکی
  •  ادویه جات
  • نیتریت سدیم
  • فسفات سدیم
  • اسید آسکوربیک
  • آب و یخ