• به وب سایت شرکت فرآورده های آرمن گوشت خوش آمدید

کالباس (ژامبون) تنوری گوشت مرغ 90 درصد

ترکیبات:

  • 90% گوشت مرغ
  • روغن
  • نمک تصفیه شده خوراکی
  •  ادویه (فلفل سفید،فلفل قرمز،جوز و هل)
  • نیتریت سدیم
  • فسفات سدیم
  • آب و یخ
  • اسید آسکوربیک