• به وب سایت شرکت فرآورده های آرمن گوشت خوش آمدید

پپرونی 80 درصد گوشت قرمز

ترکیبات:

  • 80 درصد گوشت قرمز
  • شکر
  • نمک تصفیه شده خوراکی
  • روغن
  • اسید آسکوربیک
  • ادویه (فلفل بهاره،فلفل سیاه و فلفل قرمز)
  • فسفات سدیم
  • نیتریت سدیم
  • آب و یخ