• به وب سایت شرکت فرآورده های آرمن گوشت خوش آمدید

کالباس (پپرونی کالیفرنیا) 90 درصد گوشت قرمز

کالباس پپرونی کالیفرنیا 90 درصد گوشت قرمز
کالباس پپرونی کالیفرنیا

ترکیبات:

  • 90 درصد گوشت قرمز
  • شکر
  • نمک تصفیه شده خوراکی
  • روغن
  • اسید آسکوربیک
  • ادویه (فلفل بهاره،فلفل سیاه و فلفل قرمز)
  • فسفات سدیم
  • نیتریت سدیم
  • آب و یخ