• به وب سایت شرکت فرآورده های آرمن گوشت خوش آمدید

کالباس (لیونر) 70 درصد گوشت قرمز

کالباس (لیونر) با 70 درصد گوشت قرمز
کالباس (لیونر) 70 درصد گوشت قرمز آرمن گوشت

ترکیبات:

  • 70% گوشت قرمز
  • نمک تصفیه شده خوراکی
  • روغن
  • سیر
  • نشاسته سیب زمینی
  • اسید آسکوربیک
  • فسفات سدیم
  • کازئینات سدیم
  • آب و یخ