• به وب سایت شرکت فرآورده های آرمن گوشت خوش آمدید

کالباس خشک 60 درصد گوشت قرمز

کالباس خشک 60 درصد
کالباس خشک گوشت قرمز

ترکیبات:

  • 60% گوشت قرمز
  • روغن گیاهی خوراکی
  • نشاسته ادویه
  • شیر خشک
  • فسفات سدیم
  • سیر
  • نیتریت سدیم
  • اسید آسکوربیک
  • نیتریت سدیم
  • آب و یخ
کالباس خشک گوشت قرمز 60 درصد