• به وب سایت شرکت فرآورده های آرمن گوشت خوش آمدید

کالباس خشک ممتاز 70 درصد گوشت قرمز

ترکیبات:

  • 70% گوشت قرمز
  • نمک تصفیه شده خوراکی
  • روغن (تراریخته)
  • سیر
  • نشاسته سیب زمینی
  • اسید اسکوربیک
  • کازئینات سدیم
  • فسفات سدیم
  • نیتریت سدیم
  • آب و یخ