• به وب سایت شرکت فرآورده های آرمن گوشت خوش آمدید

چوریزو 90 درصد گوشت قرمز

چوریزو
چوریزو

ترکیبات:

  • 90 درصد گوشت قرمز
  • روغن
  • فلفل سیاه
  • فلفل قرمز
  • فلفل سفید
  • اسید آسکوربیک
  • فسفات سدیم
  • نیتریت سدیم
  • آب و یخ
  • نمک نصفیه شده خوراکی
چوریزو