• به وب سایت شرکت فرآورده های آرمن گوشت خوش آمدید

پپرونی گوشت قرمز 70 درصد

پپرونی گوشت قرمز فرآورده های آرمن گوشت
پپرونی گوشت قرمز فرآورده های آرمن گوشت

ترکیبات:

 • 70 درصد گوشت قرمز
 • شیر خشک
 • نشاسته
 • سیب زمینی
 • آرد گندم
 • سیر
 • نمک تصفیه شده
 • روغن
 • اسید آسکوربیک
 • ادویه (فلفل سفید،هل،گشنیز،فلفل سیاه و فلفل قرمز)
 • فسفات سدیم
 • آب و یخ
پپرونی گوشت قرمز فرآورده های آرمن گوشت