• به وب سایت شرکت فرآورده های آرمن گوشت خوش آمدید

پپرونی کالیفرنیا (کالباس) 90 درصد گوشت قرمز

پپرونی کالیفرنیا (کالباس) 90 درصد گوشت قرمز
پپرونی (کالباس) 80 درصد

ترکیبات:

  • 90 درصد گوشت قرمز
  • شکر
  • نمک تصفیه شده خوراکی
  • نشاسته
  • ادویه (بهاره،فلفل سیاه و فلفل قرمز)
  • اسید آسکوربیک
  • فسفات سدیم
  • نیتریت سدیم
  • آب و یخ