• به وب سایت شرکت فرآورده های آرمن گوشت خوش آمدید

پپرونی (کالباس) 80 درصد گوشت قرمز

پپرونی (کالباس) 80 درصد
پپرونی (کالباس) 80 درصد گوشت قرمز
پپرونی 80 درصد گوشت قرمز

ترکیبات:

  • 80 درصد گوشت قرمز
  • شیر خشک
  • نمک تصفیه شده خوراکی
  • روغن
  • سیر
  • نشاسته
  • ادویه (فلفل سفید،فلفل سیاه و فلفل قرمز)
  • فسفات سدیم
  • نیتریت سدیم
  • آب و یخ