• به وب سایت شرکت فرآورده های آرمن گوشت خوش آمدید

پپرونی (ژامبون) ویژه 90 درصد گوشت قرمز

ترکیبات:

  • 90% گوشت قرمز
  • روغن
  • شکر
  • فسفات سدیم
  • نمک تصفیه شده خوراکی
  •  ادویه (فلفل سفید،جوز،فلفل بهاره،هل و گشنیز)
  • نیتریت سدیم
  • آب و یخ
  • اسید آسکوربیک