• به وب سایت شرکت فرآورده های آرمن گوشت خوش آمدید

های ژامبون 90 درصد گوشت قرمز

ترکیبات:

  • 90% گوشت قرمز
  • روغن
  • فسفات سدیم
  • نمک تصفیه شده خوراکی
  •  ادویه ( فلفل سیاه،فلفل قرمز،فلفل بهاره،گشنیز،جوز و هل)
  • نیتریت سدیم
  • فسفات سدیم
  • آب و یخ
  • اسید آسکوربیک