• به وب سایت شرکت فرآورده های آرمن گوشت خوش آمدید

هات داگ 70 درصد گوشت قرمز

هات داگ 70 درصد گوشت قرمز
هات داگ

ترکیبات:

  • 70 درصد گوشت قرمز
  • نشاسته سیب زمینی
  • نمک تصفیه شده خوراکی
  • روغن
  • ادویه (جوز،گشنیز،فلفل سیاه،هل)
  • اسید آسکوربیک
  • فسفات سدیم
  • نیتریت سدیم
  • آب و یخ
هات داگ 70 درصد
هات داگ 70 درصد گوشت قرمز آرمن گوشت