• به وب سایت شرکت فرآورده های آرمن گوشت خوش آمدید

محصولات وکیوم دار آرمن گوشت

سوسیس فرانکفورتر 70 درصد گوشت قرمز
سوسیس فرانکفورتر 70 درصد گوشت قرمز
سوسیس کوکتل وکیوم
سوسیس کوکتل وکیوم 90 درصد گوشت قرمز
سوسیس کبابی 90 درصد
سوسیس کبابی
فیله گوشت و مرغ 90 درصد
کالباس تنوری گوشت مرغ 90 درصد
کالباس تنوری مرغ
ژامبون مرغ پرسی 90 درصد
ژامبون مرغ پرسی 90 درصد
ژامبون تنوری گوشت قرمز 90 درصد
ژامبون تنوری گوشت 90 درصد
کالباس خشک ممتاز 70 درصد گوشت قرمز
کالباس قارچ و مرغ 60 درصد
بیف چیکن گوشت فراوری شده
بیف چیکن گوشت فراوری شده
پپرونی کالیفرنیا (کالباس) 90 درصد گوشت قرمز
پپرونی کالیفرنیا (کالباس) 90 درصد گوشت قرمز
پپرونی 80 درصد گوشت قرمز
پپرونی (کالباس) 80 درصد گوشت قرمز