• به وب سایت شرکت فرآورده های آرمن گوشت خوش آمدید

فیله گوشت و مرغ 90 درصد

ترکیبات:

  • گوشت قرمز و مرغ
  • اسید آسکوربیک
  • فسفات سدیم
  • نمک تصفیه شده خوراکی
  •  ادویه (فلفل قرمز،جوز،هل،گشنیز)
  • نیتریت سدیم
  • آب و یخ
فیله گوشت و مرغ 90 درصد
کالباس (فیله) گوشت و مرغ 90 درصد
کالباس گوشت و مرغ 90 درصد