• به وب سایت شرکت فرآورده های آرمن گوشت خوش آمدید

فیله گوشت و مرغ 90 درصد

ترکیبات:

  • 90 درصد گوشت قرمز و  مرغ
  • نمک تصفیه شده خوراکی
  • روغن
  • ادویه (جوز،هل،گشنیز،فلفل سفید و قرمز)
  • اسید اسکوربیک
  • نیتریت سدیم
  • فسفات سدیم
  • آب و یخ
فیله گوشت قرمز و مرغ 90 درصد