• به وب سایت شرکت فرآورده های آرمن گوشت خوش آمدید

سالامی (کالباس) 90 درصد گوشت قرمز

ترکیبات:

  • 90% گوشت قرمز
  • روغن گیاهی
  • اسید آسکوربیک
  • ادویه (فلفل سیاه،فلفل قرمز،فلفل بهاره،گشنیز و نمک)
  • فسفات سدیم
  • نیتریت سدیم
  • آب و یخ
سالامی 90 درصد