سالامی محصولات آرمن گوشت

سالامی 90 درصد گوشت قرمز
سالامی 90 درصد
سالامی (کالباس) 90 درصد گوشت قرمز
کالباس (سالامی) 90 درصد گوشت قرمز
سالامی 90 درصد گوشت قرمز 1 کیلویی
سالامی 90 درصد
سالامی 90 درصد گوشت قرمز 500 گرمی