• به وب سایت شرکت فرآورده های آرمن گوشت خوش آمدید

بیکن محصول آرمن گوشت

بیکن بوقلمون فرآوری شده 95 درصد
بیکن بوقلمون فرآوری شده 95 درصد
مرغ فرآوری شده (بیکن مرغ)
مرغ فرآوری شده 95 درصد (بیکن مرغ)
مرغ فرآوری شده (بیکن مرغ) 95 درصد
مرغ فرآوری شده (بیکن مرغ)