• به وب سایت شرکت فرآورده های آرمن گوشت خوش آمدید

بیف چیز 95 درصد گوشت قرمز

بیف چیز آرمن گوشت
بیف چیز

ترکیبات:

  • 95 درصد گوشت قرمز
  • نمک تصفیه شده خوراکی
  • ادویه
  • اسید اسکوربیک
  • فسفات سدیم
  • نیتریت سدیم
  • آب و یخ