• به وب سایت شرکت فرآورده های آرمن گوشت خوش آمدید

بیف اسموکی 90 درصد گوشت قرمز

کالباس (بیف اسموکی) آرمن گوشت
بیف اسموکی 90 درصد گوشت قرمز

ترکیبات:

  • 90 درصد گوشت قرمز
  • روغن
  • ادویه (فلفل سیاه،فلفل قرمز)
  • اسید آسکوربیک
  • نمک تصفیه شده خوراکی
  • فسفات سدیم
  • نیتریت سدیم
  • آب و یخ