• به وب سایت شرکت فرآورده های آرمن گوشت خوش آمدید

About us

The words of the CEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

About us

Awat Beauty Clinic, Medical and Laser Service Center, with the cooperation of several experienced skin and hair doctors, is proud to be at your service with the best comfort facilities and up-to-date medical equipment in the world

gel injection

Patients may need more than one injection to get the desired smoothing and filler effect. The successful results of gel injections depend on the health of the skin, the skill of the physician, and the amount and type of gel used. The durability of the results also depends on the filler used and the injection site.

Skin rejuvenation

Skin rejuvenation is one of the most important methods to remove wrinkles and skin damage. In fact, the skin is the largest organ in your body, you may not think much about your skin. But the skin has an important task.

Hair mesotherapy

Hair mesotherapy has long been used in medicine to treat hair loss, baldness and low back pain and is a side effect-free method that in most cases gives very promising results. These days, the use of hair extensions is considered to prevent hereditary, hormonal and hair loss.

Awat Beauty Clinic is a specialized center for providing skin and hair beauty services, which is accompanied by specialized and experienced doctors in the field of solving problems and restoring the beauty of skin and hair.

What our customers say

Hamed Tehrani-Clinic Manager

Hamed Tehrani-Clinic Manager

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

What our customers say

Hadi Salehi-Trading

Hadi Salehi-Trading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

What our customers say

 Mani Amiri-Procurement Manager

Mani Amiri-Procurement Manager

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
0 +
Satisfied customers
0 +
Manpower
0 +
in progress projects
0 +
Completed projects

Our team

Click the edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Ali Rezaei

boss

Hadi Salehi

Vice President

Amin Zare

Director of Support

Mani Amiri

Manager