آذر 12, 1400 - فرآورده های آرمن گوشت-سوسیس،کالباس،ژامبون،فیله،فیله مرغ،رولت گوشت،بیکن،هات داگ،بیکن بوقلمون،بیکن مرغ،هروئیکا