• به وب سایت شرکت فرآورده های آرمن گوشت خوش آمدید
بیکن بوقلمون فرآوری شده 95 درصد

 

ترکیبات:
95 درصد گوشت بوقلمون
نمک تصفیه شده خوراکی
ادویه (زنجبیل،فلفل سفید،هل)
اسید اسکوربیک
فسفات سدیم
نیتریت سدیم
آب و یخ

مرغ فرآوری شده 95 درصد (بیکن مرغ)

 

ترکیبات:

 95 درصد گوشت مرغ

روغن

نمک

ادویه

اسید اسکوربیک

فسفات سدیم

فلفل عصاره

فلفل قرمز

نیتریت سدیم

آب و یخ

مرغ فرآوری شده 95 درصد (هروئیکا)

 

ترکیبات:

95 درصد گوشت مرغ

نمک

ادویه

شکر

اسید اسکوربیک

فسفات

نیتریت سدیم

رولت گوشت قرمز 90 درصد

 

ترکیبات:

90 درصد گوشت قرمز

ادویه (فلفل سیاه،فلفل سفید،فلفل قرمز)

اسید آسکوربیک

فسفات سدیم

نیتریت سدیم

نمک تصفیه شده خوراکی

آب و یخ

هروئیکا بوقلمون فرآوری شده 95 درصد

 

ترکیبات:

95% گوشت بوقلمون

نمک تصفیه شده خوراکی

ادویه (فلفل سفید،هل،زنجبیل)

اسید اسکوربیک

فسفات سدیم

نیتریت سدیم

آب و یخ

بیف چیز 95 درصد گوشت قرمز

 

ترکیبات:

95 درصد گوشت قرمز

نمک تصفیه شده خوراکی

ادویه

اسید اسکوربیک

فسفات سدیم

نیتریت سدیم

آب و یخ

بیف چیکن گوشت فرآوری شده

 

ترکیبات:

گوشت قرمز و گوشت مرغ

نمک تصفیه شده خوراکی

ادویه (فلفل سیاه،فلفل قرمز،هل و گشنیز)

اسید اسکوربیک

فسفات سدیم

نیتریت سدیم

آب و یخ