• به وب سایت شرکت فرآورده های آرمن گوشت خوش آمدید

سالامی 90 درصد گوشت قرمز 500 گرمی

سالامی 90 درصد
سالامی 90 درصد گوشت قرمز

ترکیبات:

  • 90% گوشت قرمز
  • روغن
  • اسید آسکوربیک
  • ادویه (فلفل سیاه،فلفل سفید)
  • فسفات سدیم
  • نیتریت سدیم
  • آب و یخ